Frelsesarmeen Jobben Oslo

Litt om Frelsesarméenn Jobben Oslo

Frelsesarméenn Jobben Oslo er et av Frelsesarméens arbeidstrenings-tilbud for rusmiddel-avhengige. Jobben gir tilhørighet, fellesskap, en meningsfylt dag og mulighet for å komme seg ut av rus varig. Vi er opptatt av å tenke sirkulært, og deltakerne jobber blant annet med gjenbruk, marin forsøpling og urbant landbruk. Arbeid med birøkt og honningproduksjon gir høy motivasjon til å foreta varige livsendringer.

Foretak: Frelsesarmeen Jobben Oslo

Honning
profil

Type honning

1. Lind-honning fra Enjsøtunet
Sølv i NM i Honning 2020 i kategorien Lind-honning.

2. Flerblomstret fra Grønnland

3. Flerblomstret fra St. Hanshaugen

Terroir

Ensjøtunet er et bynært område i Oslo med villahager.
Grønnland: bigården ligger på Grønnland i Oslo sentrum, med Botanisk hage som nærmeste nabo. St. Hanshaugen er en stor park med parktrær og plenblomster.

Mengde høstet og høstedato

Lind-honning fra Enjsøtunet
84 Kg
Høstet: 14 juli 2020

Flerblomstret honning fra Grønnland
85 Kg
Høstet: 9 juli 2020

Flerblomstret honning fra St. Hanshaugen
50 Kg
Høstet: 10 juli 2020

Bilder fra Bigården