Dag Arne Svenskerud

Litt om Dag Arne

Birøkt som hobby, men håper å utvide etterhvert.

Foretak: Hagalund Birøkt

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret

Terroir

Barskog, dyrket mark.

Mengde høstet og høstedato

20 Kg
Høstet: 31 august 2020

Pollen analyse

Last ned hele pollenanalysen ved å trykke på overskriften. ​​

Bilder fra Bigården