Anne Lise Kaarbø

Litt om Anne Lise

Vi er et pensjonisektepar, kurset i ByBi, inspirert av vår birøktersønn, på hobbyplan med 4 kuber i en fantastisk biotop.

Foretak: Marikovahonning

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret
Røsslyng

Terroir

Kystnært med berg, lyng og skog. På dyrket mark i nærheten dyrkes usprøytet fórgress. Tidligere vår.

Mengde høstet og høstedato

Flerblomstret
45 Kg
Høstet: 13 juli 2020

Ræsslyng
55 Kg
Høstet: 30 august 2020

Bilder fra Bigården