Sven Arild Sagli

Litt om Sven Arild

hobby birøkter under utvikling

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret

Terroir

kyst,barskog, dyrket mark

Mengde høstet og høstedato

40 Kg
Høstet: 1 august 2020

Bilder fra Bigården