Heidi Spiten

Litt om Heidi

Har drevet hobbybirøkt i 7 år og er medlem av Asker Birøkterlag. Bor landlig helt syd i Asker og har bigården på egen eiendom. Fascineres av bienes verden og deres samspill med naturen. Liker at man stadig lærer mer! Variasjonen i honning fra egen bigård var overraskende. Høster 2-3 ganger i sesongen.

Honning
profil

Type honning

Flerblomstret

Terroir

Mest skog, noe hager og dyrket mark (gras), beiteområder

Mengde høstet og høstedato

50 Kg
Høstet: 23 juni 2020

Bilder fra Bigården