Dag Harald Floeng

Litt om Dag

Systematiker og realist, fjerde års birøkter. elsker naturen og individene der

Foretak: Vestbi AS

Honning
profil

Type honning

1. Bringebær Honning med en touch av løvetann.
2. Sommer honning med en touch av blåbær.

Terroir

Variert skogsterreng, barskog, hogstflater, jordekanter og bekkeløp

Mengde høstet og høstedato

20 kg, og 220 Kg
Høstet: 1.juni, og 29.juni

Bilder fra Bigården