Marie Teigland

Litt om Marie og Simo

Marie (fra Skåla) og Simo (fra Italia) eier og driver Sjurstua på Rød i nærheten av Eidsvåg i Møre og Romsdal. Vi kjøpte gården på det åpne marked i 2011 med ønske om å pusse opp huset og bruke de naturgitte ressursene på gården på best mulig vis. Vårt lille bidrag til å løse «globale utfordringer med lokale svar».

Siden 2011 har vi bygd opp igjen den gamle gården og har nå 30kyr (med stort og smått), 45 vinterfora sauer (gammelnorsk rase) og 25 bikuber. Alle dyrene våre beiter i de samme områdene, men på ulikt tidspunkt. Alle bidrar på sitt vis med å forbedre beitene til de andre dyra. Vi tar i retur/foredler alt vi selv produserer fordi vi ønsker færrest mulig mellomledd i vår produksjon og tenker at mat bør reise kortest mulig. Fra vi startet opp med matproduksjon har vi drevet uten sprøytemidler og uten foring med kraftfor.

Gården er økologisk godkjent gjennom DEBIO og all vår produksjon vil fra 2020 være sertifisert økologisk. 

Alle dyrene er på utmarksbeite om sommeren. Også biene er på høstbeite på Rødfjellet, hvor de sanker lynghonning. Lærekurven har vært bratt for oss, og vi lærer stadig av våre feil. Det ligger utrolig mye kunnskap bak et godt drevet gårdsbruk!

Vi startet med birøkt i 2015. Vår mellomste datter var sertifisert birøkter før hun var 6måneder, etter å ha fulgt mamman gjennom hele sertifiseringskurset. Birøkting er for oss innmari meningsfullt og givende, i tillegg til at det gir oss en av verdens beste råvarer som vi kan tilby rett fra gården.

Vi holder på å bygge foredlingslokale for videreforedling av egne råvarer. Som følge av et stort ønske om å selv spise, samt tilby andre ren og god hverdagsmat til en fornuftig pris.

 

Foretak: Sjurstua på Rød (Sjurgarden ENK)

Honning
profil

Type honning

Røsslyng (kremet/flytende) Flerblomstret (kremet/flytende)

Terroir

Gammel kultureng, landbruksområde, blomstereng, skog

Mengde høstet og høstedato

Kg
Høstet: juli og oktober

Smak og lukt

Mer informasjon kommer

Bilder fra Bigården